PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA (A)

Nedeľa 2. apríl 2023
Mt 21, 1-11

Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“ (…) Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto; vypytovali sa: „Kto je to?“ A zástupy hovorili: „To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta.“
(Mt 21, 4-5. 10-11)

Mesiášsky vstup Ježiša do Jeruzalema je udalosťou, o ktorej hovoria všetci štyria evanjelisti, a ktorí v nej vidia naplnenie proroctva Zachariáša 9, 9: „Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.”

Pri Ježišovom vstupe zachvátil Jeruzalem nepokoj, doslova sa „otriasol“. Je tu použité grécke sloveso séio, to isté, ktoré sa používa na označenie zemetrasenia, a z ktorého je odvodený aj súčasný termín „seizmická činnosť“. Toto sloveso sa v evanjeliách nachádza len u Matúša, a to v súvislosti so zemou v momente, keď Ježiš zomiera na kríži (27, 51), a v momente jeho zmŕtvychvstania, keď Pánov anjel spôsobí veľké zemetrasenie a od strachu sa strážcovia naozaj „zatrasú“! (28, 4). Ľudia sa pýtajú: „Kto je to?“ Táto otázka o Ježišovej identite nám pripomína to, čo sa stalo pri jeho narodení. Herodes a celý Jeruzalem s ním boli šokovaní, keď od mudrcov počuli o novonarodenom židovskom kráľovi (2, 3).

Prijatie Ježiša ako Mesiáša nie je v žiadnom prípade samozrejmosťou. Duchovné zemetrasenie slúži na to, aby v nás zbúralo všetko, čo nie je autentické, všetko, čo nemá základ a na čom často spočívajú naše istoty. Aj my sa čudujeme – Kto je to? Čo chce teraz urobiť, narušiť náš „pokoj“, „pohodu“? Túžime po návšteve Pána, ale chceme ju po svojom, túžime po spasiteľovi, ale po svojom, a budujeme si nejakého boha na svoj obraz. No Pán tým všetkým otriasa, búra, aby mohol stavať na správnom základe – Ježišovi, očakávanom Mesiášovi!

Zástupy, ktoré ho nasledujú a ktoré ho počuli kázať a videli konať, odpovedajú na otázku: Je to prorok Ježiš z galilejského Nazareta. Ten, ktorý má prísť, vyslanec, napriek tomu, že pochádza z mesta bez osobitného významu!

Nebojme sa teda otrasov, ktoré spôsobuje Ježišova prítomnosť, nechajme padnúť to, čo nemá základ, a privítajme jeho návštevu!

o. Giuseppe