Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
(Žalm 91,1-2)

V noci z utorka na stredu 24. októbra prežívalo Acapulco (Guerrero – Mexiko) ťažké obdobie. Ráno bol ohlásený hurikán, ktorý počas dňa zosilnel. O 19:00 hod. prišlo varovanie, že jeho sila dosiahla 5. kategóriu. O 23:00 hod. zasiahol mesto. Bola to traumatizujúca a ťažká skúsenosť nielen pre komunitu Koinonie, ale pre celé Acapulco. V tejto situácii sme však ako spoločenstvo zakúsili milosrdenstvo Pána, ktorý bol útočiskom pre náš život a naďalej prozreteľne posilňuje ľudí z Koinonie.

Odteraz sa s dôverou v Pána ešte pevnejšie držíme jeho ruky a kráčame ďalej.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám ponúkajú modlitbu a pomoc všetkého druhu.