„Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: ,Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.‘ “
(Žalm 91,1-2)

V noci na úterý 24. října zažilo Acapulco (Guerrero – Mexiko) těžké chvíle. Ráno byl ohlášen hurikán, který během dne zesiloval, až v 19:00 bylo vyhlášeno varování, že se stal hurikánem 5. stupně, který následně do města dorazil kolem 23:00. Byl to traumatizující zážitek nejen pro bratry a sestry z Koinonie, ale pro celé Acapulco. V této situaci jsme však jako komunita zakusili milosrdenství Pána, který se stal útočištěm pro naše životy a nadále prozíravě posiluje lid Koinonie.

Od této chvíle se s důvěrou v Pána držíme ještě pevněji Jeho ruky a pokračujeme dál.

Děkujeme všem, kdo nám nabízejí modlitby a jakoukoli pomoc.