6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (A)

Nedeľa 14. máj 2023
Jn 14, 15-21

„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.“
(Jn 14, 15-17)

Evanjelista Ján podáva správu o Ježišovej dlhej rozlúčkovej reči k apoštolom v kontexte poslednej večere. Atmosféra je dôverná a Majster im odovzdáva podstatu svojho posolstva, ktorou je láska. Pojem v dnešnej dobe tak nafúknutý, že, žiaľ, v mnohých prípadoch je jeho pôvodný význam znehodnotený.

Ježiš začína túto reč slovom „ak“. Je to len jednoslabičná spojka, ale je rozhodujúca pre význam vety – zdôrazňuje hranicu možností vďaka ľudskej SLOBODE. Nastal čas, aby sa učeníci rozhodli byť protagonistami a nie iba divákmi Ježišovej lásky.

Tak ako v prípade učeníkov, aj pre nás všetkých prichádza príležitosť rozhodnúť sa milovať a chcieť milovať aj naďalej, napriek ťažkostiam, napriek únave, aj keď sa vytratila citová náklonnosť… Milovať znamená slobodné rozhodnutie – chcem odpovedať! V tomto prípade na lásku Ježiša, ktorý ma miloval ako prvý.

Ježiš hovorí: Ak ste sa rozhodli milovať ma, budete zachovávať moje prikázania. Ale aké sú? V celom Jánovom evanjeliu nenájdeme žiadny zoznam prikázaní alebo nariadení, okrem jedného, zmieneného v jednotnom čísle, v kap. 13, v. 34-35: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Všetky ostatné prikázania sa teda postupne vzťahujú na „nové prikázanie“ lásky k druhým. Práve na tomto bode stojí náš život viery. Je zrejmé, že kresťanská skúsenosť nie je súkromnou záležitosťou, ale núti nás vyjsť v ústrety druhým a byť ochotnými umývať nohy a nechať si umyť nohy, odpúšťať a nechať si odpustiť, chcieť dobro a to najlepšie pre druhých, prekonávať odstredivú silu sebectva a uzavretosti. Láska nespočíva ani tak v pocitoch alebo slovách, ako v skutkoch, odpustení, prijatí…!

Najdôležitejšie a najzrelšie rozhodnutie v našom živote je rozhodnutie milovať, všetko ostatné je jeho dôsledkom. Ako hovorí svätý Augustín vo svojom slávnom aforizme: „Miluj a rob, čo chceš!“ (Komentár k 1 Jn 7, 8).

o. Giuseppe