34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 26. november 2023
Mt 25,31-46

„Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.” (…) Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.” A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.”
(Mt 25,40.45-46)

V blížiacej sa Veľkej noci Ježiš poučuje svojich učeníkov o neustálej bdelosti v očakávaní jeho návratu. Jeho učenie sa končí prorockým opisom slávneho ,,posledného” alebo ,,všeobecného” súdu, ktorý sa uskutoční na konci čias a bude osobný, pre každého podľa jeho skutkov. Aké sú kritériá tohto súdu? Ježiš hovorí o šiestich skutkoch milosrdenstva: nasýtiť hladného, uhasiť smäd smädného, prijať cudzinca, obliecť nahého, navštíviť chorého a uväzneného. Tieto skutky sa trochu odchyľujú od tradičných skutkov milosrdenstva v judaizme; vynecháva sa napríklad pochovávanie mŕtvych, ale pridáva sa navštevovanie väzňov, pričom sa neuvádza, či by mali byť nespravodlivo uväznení! Práve tieto skutky, či už vykonané alebo nie, stavajú odsúdených po pravici, alebo bohužiaľ po ľavici Syna človeka.

Ale je toho viac. Ježiš pri zdôvodňovaní rozsudku hovorí: ,,Pretože som bol hladný a dali ste mi jesť, …”. Súdení sa čudujú, kedy ho videli v takomto stave. Odpoveďou je, že Ježiš sa stotožňuje s najmenšími, s tými, ktorí to najviac potrebujú, s tými, ktorí sa podľa mentality sveta počítajú za menej alebo za nič, s tými, ktorí sú považovaní za parazitov spoločnosti… Akoby sa stávali ,,takmer sviatosťou” Ježišovej prítomnosti medzi nami! Ježiš je kráľ, ktorý prejavuje svoje kráľovské postavenie prostredníctvom potreby. Kráľ, ktorý ma súdi prostredníctvom zákona lásky k blížnemu a núdznemu, a to nielen na konci čias, ale každý deň života.

Pripravme sa teda na tento súd a dbajme na to, aby sme objavili Ježišovu prítomnosť v našich bratoch, dokonca aj tých nepríjemných, s ktorými sa stretávame každý deň. Toto je tajomstvo a tiež čaro jeho prítomnosti.

o. Giuseppe