Ve dnech 13. až 16. července 2023 se v Praze konal mezinárodní seminář o službách v Koinonii Jan Křtitel. Po pěti letech od posledního semináře se lid Koinonie mohl znovu setkat, aby společně prožil důležitý moment. Asi 400 lidí z USA, Mexika, Indie, Jihoafrické republiky, Izraele, Velké Británie, Irska, Švédska, Španělska, Itálie, Polska, Německa, Slovenska a České republiky prožilo tři intenzivní dny přednášek, modlitby, přátelství a sdílení, to vše prostoupené radostí z opětovného shledání po letech pandemie.

První den byl věnován službám chápaným v obecném slova smyslu. Generální pastýř P. Giuseppe uvedl do tématu biblickým pohledem; zakladatel P. Ricardo pohovořil o příznivých podmínkách pro jejich vznik; Iwona nastínila jejich základní rysy; P. Alvaro promluvil o tom, co může bránit vzniku služeb; nakonec pak P. Sandro představil kritéria a požadavky služeb. Na závěr dne jsme byli poctěni návštěvou plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba, který účastníky vřele pozdravil a povzbudil. Druhý a třetí den jsme se podívali na jednotlivé specifické služby tématy doprovázenými svědectvími bratří a sester, kteří jsou již léta v těchto službách angažováni. P. Vladko představil službu dětem a její vývoj v oáze Sklené; P. Milan hovořil o službě dospívajícím, zatímco P. Gregorio o službě mladým; na závěr pak P. Corrado osvětlil službu rodinám. Následující den byl věnován službě přímluvné modlitby, kterou představila Irena, prorocké službě s Francescou, službě milosrdného samaritána s Weronikou a P. Michałem, službě hudby s P. Lucou, a nakonec službě evangelizace s P. Claudiem. P. Giuseppe seminář uzavřel předložením syntetické vize těchto dnů s perspektivou do budoucna.

Byly to velmi požehnané dny, v nichž nás Pán chtěl utvrdit a povzbudit na cestě Koinonie, a to ve stále velkodušnější a horlivější službě. Nyní začíná nový čas, ve kterém jsme povoláni dávat radostně a společně to, co jsme přijali pro budování Jeho lidu a ke slávě vzkříšeného Krista mezi námi.