Byli jsme chtěni, stvořeni a spaseni z lásky, ne z potřeby! To jsou slova, která dala náplň našemu setkání interních v Camparmu. Prožili jsme tři intenzivní dny, kterými nás provedl především otec zakladatel, dny poznamenané očekáváním a radostí z toho, že se opět můžeme po dlouhé době setkat. Povolání k panenství pro nebeské království existuje do té míry, do jaké jsme schopni mít osobní vztah k Pánu Ježíši a ve společenství s přáteli, s nimiž žijeme. To živí naději a dává růst radosti!